Hästtävlingar och uppvisningar

mitt i city

Evenemanget


Information från Stockholm Equestrian Games 2019

 

Stockholm Equestrian Games som skulle genomföra 12–16 juni 2019 kommer att ställas in.

Anledning till att tävling ställs in är en kollision med Global Champion tour (GCT) som genomförs på samma tid i Stockholm.
Inledningsvis skulle tävlingarna genomföras på samma tidpunkt och komplettera varandra, men efterhand har det visat sig att GCT har ett större behov av infrastruktur än det var tänkt från början.
Vi har beslutat att stödja GCT genom att upplåta våra ridbanor på Ryttarstadion för att de skall kunna genomföra tävlingen på bästa sätt.
Vi kommer framgent ha ett samarbete med GCT där SEG och GCT kommer att komplettera och stödja varandra för att genomföra ridsporttävlingar på hög nivå i Stockholm.

SEG kommer att genomföra fälttävlan på **nivå den 7-8 september.